Návrh „smlouvy“

Jak jsem psal už v minulém příspěvku. V knížce V poutech rozkoše (recenze zde) mě nadchnul nápad na prostřídávání rolí (Darkmínu už nadchnul mnohem méně 🙂 ). Kdy autorka byla 40 dní subina svého manžela a pak si na dalších 40 dní vyměnily role. Inu řekl jsem si, že bych to rád zkusil a rozhodl jsem se udělat takový jednoduchý návrh smlouvy.  Opět jsem toho hodně využil z téže knihy. Systém by jsme měli dosti podobný. Jen aby se to lépe pamatovalo, budeme se střídat po měsíci. Jeden měsíc já v roli dominanta jeden měsíc pak v Darkmína v roli dominy. Samozřejmě to nebude měsíc dlouhá seance. Moje představa je taková, že přes týden bude mít submisiv pouze pár jednoduchých úkolů (spíše povinností), například jako cvičit, napsat alespoň jednou denně dominantovi nemravnou zprávu, nebo postnout něco na naše sociální účty či připravit si článek sem na blog. Popřípadě mu zadat nějaký speciální úkol.

Rozhodně si nepředstavuju, že by Darkmína utahaná z práce celá nadšená dorazila domů, oblékla si sexy obleček uklízečky a začala tu po bytě uklízet a přitom mě ještě stihla uspokojovat. Spíše by se přes týden sledovalo, jestli se sub chová podle představ a teprve o víkendu by se udělala seance, kde by se rozdávali odměny a tresty. Chtěl bych tak docílit pravidelnějších seancí. Seance by mohly být samozřejmě dlouhé jak by dominant chtěl. Rád bych kdyby se střídali kratší s delšími. Vše ukáže, ale čas jak a jestli to bude fungovat. A tak stále dokola. Zároveň by to mohlo mít i přínos pro vás, protože hned bude více vlastních zážitků o které se třeba i podělíme 🙂

Nejprve jsem tedy sehnal na internetu seznam různých praktik a určil jsem u nich svoje hranice. Které praktiky chci dělat, které jsem ochoten dělat, které jsem schopen ještě překousnout, ale jsou na hraně a ty přes které nejede vlak. Samozřejmě všechny praktiky jsem určil jak z pozice dominanta i submisiva. To samé z části udělala i Darkmína (ještě jí toho dost chybí vyplnit). Dalším bodem samozřejmě je i sepsání samotné smlouvy. Tu ještě nemám plně vytvořenou. A tady vám ukážu návrh.

Po odsouhlasení mnou i Darkmíny, budeme tedy moct začít. Každý z nás si vytvoří svoje vlastní pravidla pro každodenní život a pro seance. Mám pár nápadů i třeba pár aplikací, které mi třeba pomohou. Uvidíme, kam to dotáhneme a jak nám to půjde. Nejdůležitější ze všeho samozřejmě bude souhlas Darkmíny zda se do tohoto „experimentu“ bude chtít pustit.

A tady už samotný návrh naší smlouvy:

Smlouva na střídání rolí

Podepsáno dne: _________

mezi Darkmínou a Reavenem

Podmínky smlouvy o vědomí rizika (dále jen dohoda) mezi Darkmínou a Reavenem.

Zahájení a doba trvání

Darkmína a Reaven uzavírají dohodu s datem platnosti od _______ (dále „datum platnosti“), plně si uvědomují její povahu a souhlasí s tím, že budou dodržovat stanovené podmínky.

Smlouva vstupuje v platnost na dobu neurčitou od data platnosti (dále „trvání“)

Dominant si vyhrazuje právo submisiva kdykoliv v průběhu doby trvání propustit a to z jakéhokoliv důvodu. Submisiv může požadovat o propuštění v průběhu určené doby a jeho žádosti bude vyhověno, pouze pokud dominant dovolí. 

Rozdělení dominantní a submisivní role

Každý lichý měsíc připadá dominatní role Darkmíně a submisivem je Reaven. Každý sudý měsíc se role otáčí a dominantem se stává Reaven a Darkmína jeho submisivem. Na konci každého měsíce je možnost projednat nová pravidla a hranice.

Bezpečnostní slova

„Žluté slovo“ – Po vyslovení tohoto slova, je povinnen dominant zvolnit, či dopřát submisivovi krátkou pauzu před dalším pokračováním

„Červené slovo“ – Po vyslovení tohoto slova, seance okamžitě končí i všechny praktiky 

Povinnosti dominanta vůči submisivovi

 • Dominant je zodpovědný za bezpečnost submisiva a nesmí ohrozit jeho zdraví.
 • Dominant bude brát ohled na submisivovo fyzické, duševní i emocionální zdraví. Dominant určí bezpečnostní slova. 
 • Dominant je po dobu jeho trvání v roli dominanta přebírá za submisiva veškerou zodpovědnost za jeho činy, chování.
 • Dominant je povinen dbát i na osobní a rodinné povinnosti, postavení a soukromí submisiva.
 • Dominant přebírá zodpovědnost za jeho výcvik a poslušnost.
 • Dominant je povinen dohlížet na submisivovo vedení a nad splněním stanovených trestů.
 • Zároveň dominant dohlíží i na vyplnění odměn pro submisiva. 
 • Tresty i odměny určuje vždy dominant.
 • Dominant určí každodenní režim pro submisiva a protokol jakým se má submisiv řídit.
 • Dominant připraví i víkendovou seanci.
 • Dominant je povinen dodržovat stanovené hranice a praktiky, které jsou v příloze smlouvy.
 • Dominant určí co si submisiv vezme na sebe. Pokud není dominant přítomen obleče se submisiv tak jak předpokládá že dominant chce aby se oblékl.

Požadavky na submisiva

 • Submisiv je povinen se snažit splnit veškeré cíle zadané dominantem.
 • Submisiv musí dbát na sůj vzhled a dodržovat dominantovo požadavky, které si určí.
 • Musí dbát na svojí bezpečnost, při jakémkoliv podezření na nebezpečí, je povinen na toto upozornit dominanta, popřípadně použít bezpečností slovo.
 • Submisiv je povinen projevovat úctu dominantovi a chovat se podle toho k němu. 
 • Věškeré úkoly zadané od dominanta se bude snažit plnit ze vší své vůle a s radostí.
 • Tresty bude submisiv přijímat s pokorou a s vědomím, že je to pro jeho dobro.
 • Submisiv bude mít vždy na vědomí jeho každodenní povinnosti a úkoly a bude se podle nich řídit i při nepřítomnosti dominanta.
 • Submisiv dominantovi za žádných okolností nesmí lhát a vždy se mu svěřuje.
 • Submisiv musí dominantovi vždy odpovídat po pravdě a celými větami.
 • Submisiv musí vždy počítat s tím že po něm bude dominant vyžadovat sexuální služby a submisiv na ně musí být připraven. Pokud nastane situace že submisiv nebude moct své služby poskytnout (ať už sexuální nebo jiné) (ať už kvůli fyzickému, duševnímu nebo psychickému zdraví) musí co nejrychleji o tom informovat dominanta a sdělit mu důvod.

 

Podpis Reavena ___________

Datum _________

Podpis Darkmíny ___________

Datum __________

 

Pokud máte nějaké nápady a návrhy, nebojte se o ně s námi podělit.

ko-fi

6 Comments - Add Comment

Reply